Belangrijk

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Openingsuren
08:30-13:30
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
09:00-12:00Bevolking open, andere op afspraak
telefonischtelefonisch bereikbaar tot 16u
16:00-19:00
14:00-16:00Niet-Belgen op afspraak
telefonischtelefonisch bereikbaar tot 16u
Openingsuren vakantie-periodevan 11 juli tot en met 15 augustus
08:30-13:30
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00

Info

Let op

Sluitingsdagen

1 januari Nieuwjaar
2 januari 2e Nieuwjaar
3 januari (namiddag) Uitzonderlijk gesloten
31 maart - 2 april Paasweekend
1 mei Feest van de arbeid
10 mei Hemelvaart
19 - 21 mei Pinksterweekend
22 juni Uitzonderlijk gesloten
11 juli Vlaamse feestdag
21 juli Nationale feestdag
15 augustus O.L.V. Hemelvaart
4 september (namiddag) Izegem Koers
1 november Allerheiligen
2 november Allerzielen
11 november Wapenstilstand
25 december Kerstmis
26 december Tweede kerstdag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Openingsuren 08:30-13:00
13:00-19:00 13:30-19:00 13:30-19:00 13:30-19:00 13:30-19:00

Sluitingsdagen

25 december - 7 januari Kerstvakantie
12-18 februari Krokusvakantie
1 mei Feest van de arbeid
10-12 mei Hemelvaartsweekend
21 mei Pinkstermaandag
7 juli - 24 augustus Zomervakantie
29 oktober - 4 november Herfstvakantie
11 november Wapenstilstand

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Openingsuren 09:00-12:00 10:00-16:00
14:00-19:00 14:00-19:00 14:00-17:00 14:00-19:00 14:00-19:00
Openingsuren vakantie-periodevan 11 juli tot en met 15 augustus
10:00-13:00
14:00-19:00
14:00-19:00
14:00-17:00 14:00-19:00 14:00-19:00

Sluitingsdagen

1 januari Nieuwjaar
2 januari 2e Nieuwjaar
3 januari (namiddag) Uitzonderlijk gesloten
2 april Paasmaandag
1 mei Feest van de arbeid
10 mei Hemelvaart
21 mei Pinkstermaandag
11 juli Vlaamse feestdag
21 juli Nationale feestdag
15 augustus O.L.V. Hemelvaart
6 september Izegem Koers
1 november Allerheiligen
2 november Allerzielen
11 november Wapenstilstand
25 december Kerstmis
26 december Tweede kerstdag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Openingsuren
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
13:30-16:30
13:30-16:30
13:30-16:30

Sluitingsdagen

25 december - 2 januari Kerstperiode
2 april Paasmaandag
1 mei Feest van de arbeid
10 mei Hemelvaart
21 mei Pinkstermaandag
1 juli - 31 augustus Zomervakantie
1 november Allerheiligen
2 november Allerzielen
11 november Wapenstilstand

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Openingsuren
08:30-17:00
08:30-17:00
08:30-13:00
08:30-17:00
08:30-17:00

Sluitingsdagen

1 januari Nieuwjaar
2 januari 2e Nieuwjaar
2 april Paasmaandag
1 mei Feest van de arbeid
10 mei Hemelvaart
21 mei Pinkstermaandag
11 juli Vlaamse feestdag
21 juli Nationale feestdag
15 augustus O.L.V. Hemelvaart
1 november Allerheiligen
2 november Allerzielen
11 november Wapenstilstand
25 december Kerstmis
26 december Tweede kerstdag

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Openingsuren
13:30-17:30
13:30-17:30
13:30-17:30
13:30-17:30
13:30-17:30
13:30-17:30
Openingsuren vakantie-periodegeldt in de zomer-, paas- en kerstvakantie
10:00-17:30
10:00-17:30
10:00-17:30
10:00-17:30
10:00-17:30
10:00-17:30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Openingsuren
09:00-12:00
09:00-12:00
13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-18:00
13:00-17:00
13:00-18:00
Openingsuren vakantie-periodevan 1 juli tot en met 31 augustus
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00

Sluitingsdagen

1 januari Nieuwjaar
2 januari 2e Nieuwjaar
3 januari (namiddag) Uitzonderlijk gesloten
2 april Paasmaandag
1 mei Feest van de arbeid
10 mei Hemelvaart
21 mei Pinkstermaandag
11 juli Vlaamse feestdag
21 juli Nationale feestdag
15 augustus O.L.V. Hemelvaart
6 september (namiddag) Izegem Koers
7 september (namiddag) Izegem Kermis
1 november Allerheiligen
2 november Allerzielen
11 november Wapenstilstand
25 december Kerstmis
26 december Tweede kerstdag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Openingsuren
08:30-12:00
13:00-16:30
13:00-16:30
13:00-16:30
13:00-16:30

Sluitingsdagen

1 januari Nieuwjaar
2 januari 2e Nieuwjaar
3 januari (namiddag) Uitzonderlijk gesloten
1 april Pasen
2 april Paasmaandag
1 mei Feest van de arbeid
10 mei Hemelvaart
20 mei Pinksteren
21 mei Pinkstermaandag
21 juli Nationale feestdag
15 augustus O.L.V. Hemelvaart
september Jaarlijks onderhoud zwembad
1 november Allerheiligen
11 november Wapenstilstand
24 december (namiddag) Kerstavond
25 december Kerstmis
31 december (namiddag) Oudejaarsavond